Spalio 10 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras pasirašė įsakymą, kuriuo paskyrė naujus Telecentro valdybos narius. Įmonės valdybos nariais tapo:

Nelė Jokubauskaitė, l. e. Susisiekimo ministerijos Teisės skyriaus vedėjo pareigas

Janina Laskauskienė, Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Biudžeto program vertinimo skyriaus vedėją

Eglė Radvilė, AB “Lietuvos geležinkeliai” IT centro vadovė

Viktorija Trimbel, UAB “Quantum Capital” generalinė direktorė

Egidijus Vaišvilas, verslo pokyčių vadybos specialistas.

Spalio 26 dieną įvyko pirmasis naujosios valdybos posėdis, kuriame Egidijus Vaišvilas išrinktas valdybos pirmininku.

Šiandien vakare maždaug nuo 19.50 iki 20.00 daliai klientų buvo sutrikusi išmaniosios televizijos MEZON + TV paslauga. Šiuo metu paslaugos veikimas atstatytas.

Klientų atsiprašome dėl patirtų nepatogumų.

2017 m. rugpjūčio 30 d. Bendrovės generalinis direktorius įsakymu Nr. 2P-93 patvirtino AB Lietuvos radijo ir televizijos centro Korupcijos prevencijos politikos aprašą.

Politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, Specialiųjų tyrimų tarnybos 2016 m. parengtu Antikorupcijos vadovu verslui, bendrovės įstatais.

Dokumentas apibrėžia, kas Bendrovėje yra laikoma antikorupciniu pažeidimu, išvardintos šios antikorupcijų pažeidimų rūšys:

Interesų konfliktas Piktnaudžiavimas pareigomis Kyšininkavimas Prekyba poveikiu Dovanų ir kitų naudų, galinčių kelti interesų konfliktą, priėmimas Netinkamas paramos teikimas Nepotizmo apraiškos darbuotojų atrankoje ir vertinime Konfidencialios informacijos atskleidimas Neskaidrūs pirkimai.

Korupcijos ...

Nuo 2015 metų vykdytas didelės galios vidurinių bangų siųstuvo instaliavimo projektas baigtas. Šis 200 kW galios siųstuvas Nautel NX-200, kurį Lietuvai perdavė JAV Vyriausybė, 2017 metais buvo atgabentas ir įrengtas Telecentro Viešintų stotyje. Per siųstuvą 1386 kHz dažniu transliuojamos Laisvosios Europos/Laisvės radijo programos rusų ir baltarusių kalba, skirtos Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos auditorijai.

Rugpjūčio 29 dieną, Telecentre įvyko iškilminga Viešintų siųstuvo inauguracija. Į iškilmes atvyko Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, Susisiekimo ministras Rokas Masiulis, JAV kongreso nariai John Shimkus ir Andy Barr, JAV laikinasis reikalų patikėtinis Lietuvoje Howard Solomon, JAV vyriausybinės agentūros Broadcasting Board of Governors technologijų vadovas Andre Mendes, Seimo nariai Emanuelis Zingeris ir Žygintas Pavilionis, RRT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Žilinskas, kitų vyriausybinių ...

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio pakeitimai, kurie įpareigojo valstybės ir savivaldybių valdomas įmones pradėti savo veiklą vertinti antikorupciniu požiūriu. Vykdamas šį įpareigojimą ir siekdamas maksimalaus skaidrumo savo veikloje Telecentras interneto svetainėje sukūrė specialų puslapį Korupcijos prevencija.

Atvertę šį puslapį galite pateikti anoniminį antikorupcinį pranešimą/komentarą Telecentro administracijai el. paštu arba rašyti tiesiai puslapyje sukurtame komentarų lange.

Net 80% šalies gyventojų savo atostogų neįsivaizduoja be interneto, rodo AB Lietuvos radijo ir televizijos centro (toliau – „Telecentro“) užsakymu atliktos apklausos duomenys. 45% apklaustųjų atostogaujant turėti interneto ryšį yra labai svarbu, 37%  – gana svarbu. Ir tik vienas respondentas atsakė, kad jam interneto ryšys atostogų metu nėra svarbus.

Dažniausiai internetas atostogų metu vartojamas naudotis elektroniniu paštu (74% respondentų), socialiniais tinklais (59%), taip pat įvairiomis paslaugomis, tokiomis kaip internetinė bankininkystė ir kitomis (50%), bei skaityti naujienas (48%). Be to, dalis respondentų atostogų metu internetą naudoja ir žiūrėti filmus bei kitą vaizdo turinį, klausyti muzikos ar žaisti žaidimus.

„Reaguodami į vartotojų poreikius sukūrėme ...

Kelionių, pramogų ir patarimų turistams portalas Culture Trip TV bokštą įtraukė į 8 labiausiai lankytinų Vilniaus vietų lietingą dieną sąrašą. Portalą per mėnesį aplanko 7,5 mln. skaitytojų, dar 3 mln. žmonių seka portalą Facebooke. Liepos 15 dieną publikuotame straipsnyje The 8 Best Ways to Enjoy Vilnius on a Rainy Day sakoma, kad Lietuva yra lietaus kraštas ir kad kiekvienas turistas, lankantis Vilnių, turėtų būti pasiruošęs lietingam orui. Jeigu taip nutiktų, TV bokštas, portalo nuomone, yra pirmas dalykas, kurį turistui vertėtų aplankyti Vilniuje.

Susisiekimo ministro pavedimu AB Lietuvos radijo ir televizijos centro (toliau – Telecentro) valdyba išnagrinėjo generalinio direktoriaus Remigijaus Šerio sprendimus, priimtus tuo metu, kai jis nebuvo deklaravęs viešų ir privačių interesų.

Išnagrinėjusi nurodytu laikotarpiu sudarytas paslaugų ir prekių įsigijimo sutartis su įmonėmis, kuriose dirbo R. Šerio deklaracijoje paminėti asmenys, valdyba vienbalsiai nutarė, kad šios sutartys nesukelia viešų ir privačių interesų konflikto.

Valdybos nutarime buvo konstatuota, kad visos nagrinėtos sutartys buvo sudarytos skaidriai, vadovaujantis valdybos patvirtintomis prekių, paslaugų ir darbų pirkimo taisyklėmis. Taip pat Telecentro valdyba konstatavo, kad iki sudarant kiekvieną iš nagrinėtų paslaugų ar prekių įsigijimo sutarčių, jau buvo pasibaigęs vienerių metų laikotarpis, ...

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras skelbia 3 nepriklausomų kandidatų į Bendrovės valdybos narius atranką. Nepriklausomi kandidatai į Bendrovės valdybos narius renkami 4 metų laikotarpiui. Atrankos būdas – pokalbis. Daugiau informacijos apie atrankos procesą ir reikalavimus kandidatams:

Skelbimas dėl kandidatų atrankos į valdybos narius

1 priedas: Kandidato prašymas ir sąžiningumo deklaracija

2 priedas: Nepriklausomumo deklaracija

 

 

„Apie eterinės TV laidotuves dar mažų mažiausiai porą dešimčių metų neteks išgirsti“, – teigia Telecentro vadovas Remigijus Šeris šiandien „Verslo žinių“ priede  „Išmanioji Lietuva“ publikuojame  straipsnyje „Televizija išlieka jaunatviška, nes keičiasi“. Siūlome susipažinti su pilnu publikacijos tekstu.

xxx

Televizija išlieka jaunatviška, nes keičiasi

Šiemet Lietuvoje švenčiamas televizijos 60-metis yra gera proga pasižvalgyti ne tik po jos istoriją, bet ir pažvelgti į ateitį. Juolab, kad įsigalint internetui, vis daugiau randasi pranašų, žadančių greitą šios medijos pabaigą. Apie TV technologines tendencijas pasaulyje ir Lietuvoje kalbamės radijo ir televizijos programų siuntėjo į eterį – Lietuvos radijo ir televizijos centro (Telecentro) – vadovu Remigijumi Šeriu.

– Tradicinė televizija ...