Sausio 12-14 dienomis Telecentras atidavė pagarbą 1991 metų sausio 13-osios naktį Vilniaus TV bokštą gynusiems nuo sovietinės agresijos Lietuvos žmonėms. Šalia bokšto ir jo patalpose vykusiems renginiams įmonė suteikė finansinę, organizacinę ir materialinę paramą, įmonės darbuotojai aplankė bokšto gynėjų žūties vietas.

Sausio 12 d. įvykusioje  atminimo laužo uždegimo ceremonijoje, kurioje dalyvavo Seimo vicepirmininkas Arvydas Nekrošius, KAM viceministras Vytautas Umbrasas, Kariuomenės vadas Vytautas Žukas, Telecentro vadovas Remigijus Šeris ir kiti oficialūs asmenys, žodį tarė Telecentro ilgametis darbuotojas Algis Šalkauskas.

„Mūsų buvo daug, mes jautėme vienas kito petį ir, tankų kolonai artėjant, trauktis nesiruošėme. Kita vertus, tarpusavyje kalbėjomės, kad tai eilinis sovietų jėgos demonstravimas, kad ...

Reaguodama į Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) viešai platinamas neigiamas žinias apie Telecentrą ir jo veiklą, įmonė sausio 5 dieną kreipėsi į Seimo ekonomikos komiteto pirmininką Virginijų Sinkevičių šiuo laišku:

Lietuvos Respublikos Seimo ekonomikos komiteto pirmininkui gerb. Virginijui Sinkevičiui

Kopija: Lietuvos verslo konfederacijos Prezidiumo nariams

Dėl LVK SKLEIDŽIAMŲ TIKROVĖS NEATITINKANČIŲ ŽINIŲ

Gerb. Komiteto pirmininke,

Norime Jus informuoti, kad 2016 m. gruodžio mėn. 23 d. Lietuvos verslo konfederacijos (toliau – LVK) svetainėje (www.lvk.lt) ir portale „Lietuvos rytas“ (www.lrytas.lt) paskelbtose publikacijose „LVK siūlo privatizuoti valstybinių įmonių antrines bendroves“ apie Jūsų susitikimą su LVK nariais buvo paskleistos tikrovės neatitinkančios ir visuomenę bei Jus, kaip Seimo ekonomikos komiteto pirmininką, klaidinančios žinios.

Minėtose publikacijose ...

Žinia apie tai, kad Lietuvoje galima žiūrėti išmaniąją televiziją (IPTV) per bevielius interneto tinklus sparčiai sklinda ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Hong Konge veikiantis specializuotas telekomunikacijų industrijos portalas Telecom Asia (telecomasia.net) gruodžio 12 dieną perspausdino Kinijos informacinių technologijų kompanijos “Huawei”  pranešimą apie tai, kad pastaroji kartu su AB “Lietuvos radijo ir televizijos centras” (toliau – Telecentras) paleido “pirmąją pasaulyje komercinę 4G IPTV paslaugą”.

Pranešime sakoma, kad 2009 metais Telecentras pelnė tarptautinį pripažinimą, tapdamas  pirmuoju operatoriumi Europoje, pasiūliusiu plačiajuostį interneto ryšį per judriojo ryšio (WiMax) tinklus. 2015 metais Telecentras naudodamasis 2.3 Ghz TDD dažnių spektru, perėjo prie naujos kartos ...

Lapkričio 11 d. dienraštyje „Lietuvos rytas“ paskelbtame interviu Telecentro generalinis direktorius Remigijus Šeris iškėlė idėją konsoliduoti  atskirų valstybės institucijų valdomus tinklus ir jų pagrindu sukurti vieningą nacionalinį didelės spartos duomenų perdavimo tinklą. Perspausdiname laikraščio publikaciją.

xxx

Savo ištakomis susijęs su pirmosiomis Nepriklausomos Lietuvos radijo transliacijomis ir šiemet 90-ies metų jubiliejų atšventęs Telecentas (AB Lietuvos radijo ir televizijos centras) toliau lieka ištikimas savo misijai – rūpintis valstybės informacinėmis ir ryšio sistemomis, jų efektyvia sąveika bei plėtra. Ar valstybė pakankamai efektyviai išnaudoja turimą nuosavų ryšių infrastruktūrą, kokie galimi optimizavimo scenarijai ir kaip jie galėtų lengviau skintis į gyvenimą? Į šiuos ir kitus klausimus atsako Telecentro ...