Telecentras skelbia 2017-2018-2019 metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo audito paslaugų pirkimą.

PIRKIMO DOKUMENTAI

Kvietimas teikti pasiūlymą

1 priedas: Pasiūlymo pateikimo forma

2 priedas: Sutarties projektas