I ketvirtį Telecentras veikė pelningai ir ėmėsi naujų ITT projektų