side-area-logo

Darbo užmokestis

Group of Architects working at project

Darbo užmokestis Telecentre

Visiems bendrovės darbuotojams mokamas pagrindinis darbo užmokestis ir kintama dalis, kuri priklauso nuo individualių ir komandinių darbo rezultatų, remiantis įdiegta Subalansuotų rodiklių sistema (Balanced scorecard).

Įmonė reguliariai dalyvauja darbo užmokesčio rinkos tyrimuose ir siekia, kad bendrovės darbuotojai uždirbtų ne mažiau nei kiti tų pačių kategorijų darbuotojai rinkoje.

Be pagrindinių ir papildomų socialinių garantijų, kurios numatytos Kolektyvinėje sutartyje, Telecentro darbuotojams suteikiame:

  • Reguliarų kompetencijų ugdymą;
  • Bendras kolektyvo šventes dukart metuose;
  • Papildomą sveikatos ir nelaimingų atsitikimų draudimus;
  • Kasdieninį tobulėjimą draugiškame ir profesionaliame kolektyve.

Daugiau informacijos apie atlygio sistemą rasite Telecentro Kolektyvinės sutarties priede Darbo apmokėjimo sistema.

 


Informacija apie darbo užmokestį

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių

 Darbuotojų grupė  2019 m. 2020 m.
12 mėn. I ketv. II ketv.
Darbuotojų skaičius   Vidutinis atlyginimas Darbuotojų skaičius  Vidutinis atlyginimas Darbuotojų skaičius   Vidutinis atlyginimas*
Generalinis direktorius 1 7718 1 6736 1 7485
Aukščiausio lygio vadovai 5 4209 5 5828 5 4100
Vadovai 26 2962 24 3988 24 3071
Technikai ir jaunesnieji specialistai 8 1333 6 1078 5 1032
Tarnautojai 10 1178 7 1688 6 1415
Specialistai 220 1696 221 1982 227 1699
Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai 28 1302 30 1507 27 1689
Nekvalifikuoti darbininkai 5 1020 4 1295 4 1569
VISO 303 1825 298 2150 299 1871

1 pastaba: į darbuotojų skaičių neįtraukti atleisti darbuotojai ataskaitinio laikotarpio metu.

2 pastaba: į 2020 m. I ketv. darbuotojų vidutinius atlyginimus įtraukta metinė premija už 2019 m. rezultatus.

3 pastaba: 2020 m. II ketv. generaliniam direktoriui išmokėta vienkartinė 19,9 tūkst. metinė premija už 2019 m. rezultatus, neįtraukta į vidurkio skaičiavimą.

4 pastaba: visos sumos pateikiamos eurais prieš mokesčius.