side-area-logo

Darbo užmokestis

Group of Architects working at project

Darbo užmokestis Telecentre

Visiems bendrovės darbuotojams mokamas pagrindinis darbo užmokestis ir kintama dalis, kuri priklauso nuo individualių ir komandinių darbo rezultatų, remiantis įdiegta Subalansuotų rodiklių sistema (Balanced scorecard).

Įmonė reguliariai dalyvauja darbo užmokesčio rinkos tyrimuose ir siekia, kad bendrovės darbuotojai uždirbtų ne mažiau nei kiti tų pačių kategorijų darbuotojai rinkoje.

Be pagrindinių ir papildomų socialinių garantijų, kurios numatytos Kolektyvinėje sutartyje, Telecentro darbuotojams suteikiame:

  • Reguliarų kompetencijų ugdymą;
  • Bendras kolektyvo šventes dukart metuose;
  • Papildomą sveikatos ir nelaimingų atsitikimų draudimus;
  • Kasdieninį tobulėjimą draugiškame ir profesionaliame kolektyve.

Daugiau informacijos apie atlygio sistemą rasite Telecentro Kolektyvinės sutarties priede Darbo apmokėjimo sistema.

 


Informacija apie darbo užmokestį

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių*

 Darbuotojų grupė  2018 m. 2019 m.
12 mėn. I k. II k.   III k.
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas* Darbuotojų skaičius  Vidutinis atlyginimas
Generalinis direktorius 1 6610 1 6311  1 11 362  1  6 647
Aukščiausio lygio vadovai 5 2877 5 3759 6 5 186  5 4 057
Vadovai 36 1952 31 2481 31 3 461  31 2 799
Technikai ir jaunesnieji specialistai 5 818 6 1230 6 1 511  9  1 265
Tarnautojai 13 841  12 1079 12 1 420  11  1 212
Specialistai 297 1176 247 1465 246 1 857  242  1 689
Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai 38 856  23 1259 29 1 495  34  1 037
Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai 3 2116* 0 0 0 0  0  0
Nekvalifikuoti darbininkai 12 615  6 875 6 1 173  5 857
VISO 410 1256 331  1577 337 2 045 338  1 752

Pastaba: darbuotojų skaičius nurodomas su priimtais ir atleistais darbuotojais per ataskaitinį laikotarpį

* įskaičiuota ir vienkartinė metinė premija už 2018 m. rezultatus