Saulės jėgainių plėtros projektas

Telecentro 2021 metais pradėto įgyvendinti saulės jėgainių projekto tikslas – apsirūpinti elektra iš nuosavų fotovoltinių (saulės) elektrinių, įrengtų  šalia Telecentro objektų įvairiose Lietuvos vietose. 

Kartu Telecentras kelia ambicingą tikslą iki 2030 metų tapti CO2 neutralia įmone, t.y. atsisakyti savo veikloje energijos, gautos deginant šiltnamio dujas generuojantį kurą.

Pilotinė 500 kW saulės jėgainė įrengta Molėtuose, šalia Molėtų TV bokšto (žiūr. nuotrauką žemiau). Per pirmus veiklos metus jėgainė sugeneravo 548 tūkst. kWh ir Telecentrui sutaupė apie 47 000 eurų.

Naujame plėtros etape (iki 2023 m. pabaigos) numatoma pastatyti saulės jėgaines 9 Telecentro objektuose, kurių bendra galia sieks 8,1 MW ir kurios leis užtikrinti apie 60 proc. dabartinio energijos poreikio.

Ar saulės jėgainių projektas bus plėtojamas po 2023 m., priklausys nuo valstybės energetinės strategijos bei teisinės-ekonominės aplinkos pokyčių.

Pirmoji Telecentro saulės jėgainė įrengta Molėtuose, šalia Molėtų TV bokšto


SPARČIAUSIAI BESIVYSTANTI
Saulės šviesos energetika – viena sparčiausiai besivystančių energetikos technologijų pasaulyje: per pastaruosius 3o metų instaliuotoji galia išaugo nuo 25000 kartų: nuo 200 megavatų (1990 m.) iki 5 000 000 megavatų (2019 m.)
AUGANTYS POREIKIAI
Dėl esamų ir naujų Telecentro projektų, tokių kaip valstybės duomenų centrai, plėtros numatomas elektros įmonės energijos poreikio augimas. Planuojama, kad per dešimtmetį (2020-2030 m.) bendras suvartojamos energijos poreikis gali išaugti nuo 13 MWh iki 80 MWh per metus.
ŽALIOSIOS INVESTICIJOS
Saulės jėgainių statyba vykdoma Telecentro lėšomis. Iš viso iki 2027 metų numatoma investuoti virš 14 mln. Eur. Dalį investicinių kaštų numatoma padengti iš valstybės finansuojamas energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių ir klimato kaitos programų.

Projekto pradžia

Suformuojama strategija, užsibrėžiami tikslai, bendra projekto apimtis

2021 m. I ketvirtis

Pilotinės saulės jėgainės Molėtuose įrengimas

Instaliuotoji jegainės galia – 500 kW; per metus pagaminta virš 0,5 mln. kWh elektros energijos; planuojamas CO2 išmetalų sumažėjimas per 20 m. – 4640,8 tonų; projektas įgyvendintas kartu su APVA, panaudojant Klimato kaitos programos lėšas.

2021 m. III ketvirtis

9 jėgainių įrengimas

Jėgaines numatoma įrengti Telecentro objektuose Alytuje, Raseiniuose, Telšiuose, Truikiuose (Plungės r.), Bubiuose (Šiaulių r.), Tryškiuose (Telšių r.), Plunksniuose (Šilalės r.), Viešintose (Anykščių r.) ir Sitkūnuose (Kauno r.).  Planuojama bendra instaliuotoji galia – apie 7600 kW.

iki 2023 m. pabaigos

5 MW saulės jėgainė Sitkūnuose (Kauno r.)

Instaliuotoji galia – 5000 kW

Iki 2023 m. pabaigos

1 MW saulės jėgainė Juragiuose (Kaunor.)

Planuojama instaliuotoji galia – 1000 kW.

Projektas bus vykdomas tik esant palankiai teisinei-ekonominei aplinkai

Perspektyva nuo 2023 m.