side-area-logo

Veiklos ataskaitos


Informacija apie darbo užmokestį

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių*

 Darbuotojų grupė  2018 m. 2019 m.
12 mėn. I k. II k.   III k.
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas Darbuotojų skaičius  Vidutinis atlyginimas*
Generalinis direktorius 1 6610 1 6311  1 11 362  1  6 647
Aukščiausio lygio vadovai 5 2877 5 3759 6 5 186  5 4 057
Vadovai 36 1952 31 2481 31 3 461  31 2 799
Technikai ir jaunesnieji specialistai 5 818 6 1230 6 1 511  9  1 265
Tarnautojai 13 841  12 1079 12 1 420  11  1 212
Specialistai 297 1176 247 1465 246 1 857  242  1 689
Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai 38 856  23 1259 29 1 495  34  1 037
Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai 3 2116* 0 0 0 0  0  0
Nekvalifikuoti darbininkai 12 615  6 875 6 1 173  5 857
VISO 410 1256 331  1577 337 2 045 338  1 752

Pastaba: darbuotojų skaičius nurodomas su priimtais ir atleistais darbuotojais per ataskaitinį laikotarpį

* įskaičiuota ir vienkartinė metinė premija už 2018 m. rezultatus


Sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo ataskaitos

Transliacijų perdavimo priemonių ataskaita