side-area-logo

Veiklos ataskaitos


Informacija apie darbo užmokestį

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių*

2017 m. 2018 m.
Darbuotojų grupė Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas Darbuotojų skaičius  Vidutinis atlyginimas
12 mėn. 12 mėn., € II k. II k., € III k. III k., €
Generalinis direktorius 1 4961 1 9963* 1 5904
Aukščiausio lygio vadovai 7 2652 5 2868 5 2890
Vadovai 33 1741 29 1945 29 1948
Technikai ir jaunesnieji specialistai 7 746 5 914 4 1035
Tarnautojai 16 898  13 826 13 841
Specialistai 309 1099 244 1198 242 1188
Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai 34 731  29 819 27 921
Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai 6 1344 2  3683 0 0
Nekvalifikuoti darbininkai 12 447  6  616 8 707
VISO 425 1147 344  1283 329 1265

Pastabos:

  • darbuotojų skaičius nurodomas su priimtais ir atleistais darbuotojais per ataskaitinį laikotarpį
  • į vidutinio atlyginimo skaičiavimą patenka ir vienkartinės išeitinės kompensacijos

* Kartu su metine premija už 2017 metų rezultatus


Sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo ataskaitos

Transliacijų perdavimo priemonių ataskaita