side-area-logo

Veiklos ataskaitos


Informacija apie darbo užmokestį

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių*

2017 m. 2018 m.
Darbuotojų grupė Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas Darbuotojų skaičius  Vidutinis atlyginimas
12 mėn. 12 mėn., € IVk. IV k., € I-IV k. I-IV k., €
Generalinis direktorius 1 4961 1 4907 1 6610
Aukščiausio lygio vadovai 7 2652 5 2996 5 2877
Vadovai 33 1741 30 1909 36 1952
Technikai ir jaunesnieji specialistai 7 746 5 908 5 818
Tarnautojai 16 898  12 837 13 841
Specialistai 309 1099 243 1199 297 1176
Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai 34 731  23 923 38 856
Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai 6 1344 0 0 3 2116*
Nekvalifikuoti darbininkai 12 447  6  674 12 615
VISO 425 1147 325  1266 410 1256

Pastaba: darbuotojų skaičius nurodomas su priimtais ir atleistais darbuotojais per ataskaitinį laikotarpį

* įskaičiuotos vienkartinės išeitinės kompensacijos


Sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo ataskaitos

Transliacijų perdavimo priemonių ataskaita