side-area-logo

Apie mus

Paslaugos
Radijo ir televizijos programų siuntimas, duomenų perdavimo sprendimai ir kitos telkomunikacijų bei IT paslaugos
Komanda
130 savo srities profesionalų, turinčių ilgametę patirtį RTV, telekomunikacijų ir IT sektoriuose
Projektai
Patirtis didelių infrastruktūrinių projektų plėtojimo ir valdymo srityje
Telecentras šiandien
Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – Telecentras) yra akcinė bendrovė, kurios akcijos nuosavybės teise priklauso valstybei, kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Susisiekimo ministro įsakymai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams.

Įmonė dukterinių bendrovių neturi.

Kolegialus bendrovės valdymo organas – valdyba, ją sudaro 3 nariai. Bendrovės veiklai ir administracijai vadovauja valdybos paskirtas generalinis direktorius. Nuo 2013 m. gruodžio Telecentrui vadovauja Remigijus Šeris.

Telecentras yra įtrauktas į strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių sąrašą. Bendrovės aukštųjų bokštų ir stiebų (virš 100 metrų) infrastruktūra leidžia televiziniu signalu padengti beveik 100 proc. Lietuvos teritorijos ir yra tinkamiausia TV ir radijo programų siuntimo bei bevielėms telekomunikacijų paslaugoms teikti.

Bendrovė taip pat valdo nacionaliniu mastu unikalų inžinerinį statinį – Vilniaus televizijos bokštą (aukštis 326 m.) – ir jame įsikūrusį restoraną PAUKŠČIŲ TAKAS. Per metus Vilniaus TV bokšte apsilanko per 120 tūkst. lankytojų iš Lietuvos ir užsienio.

Pagrindinis strateginis Telecentro tikslas yra vystyti radijo ir televizijos siuntimo, duomenų perdavimo,  radiotechninės įrangos talpinimo, duomenų centrų bei kitas ITT paslaugas ir per tai – didinti bendrovės pridėtinę vertę.

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro įstatai
Galioja nuo 2022 m. kovo 9 d.
Akcininko (LR Susisiekimo ministro) lūkesčių raštas
2023 m. rugpjūčio 10 d. LR Susisiekimo ministras pasirašė raštą dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių akcinei bendrovei Lietuvos radijos ir televizijos centras. Šis raštas yra pagrindas formuoti Telecentro verslo strategiją.
Verslo strategija
Atnaujintos Telecentro verslo strategijos (2024-2027 m.) pagrindinės kryptys ir prioritetai
Valstybės pavesta komercinė funkcija
Šiuo metu Telecentras teikia LRT radijo ir TV programų siuntimo paslaugą Lietuvos nacionaliniam transliuotojui LRT, remiantis įpareigojimu, nustatytu LRV 2015 m. liepos 1 d. nutarimu Nr.686 dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo ir televizijos programų signalų elektroninių ryšių tinklais perdavimo visuomenei paslaugų ir paslaugų, kurių reikia Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tinklams teikti ir eksploatuoti, teikimo ir kompensavimo už šių paslaugų teikimą tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo. Valstybė šiai funkcijai vykdyti skiria biudžeto asignavimus, kurių gavėjas yra VšĮ Lietuvos radijas ir televizija.
Informacijos saugumo politika
Bendrovės informacijos saugumo politika patvirtinta generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr.2P-155
Bendrovės veikla asociacijose
Bendrovė dalyvauja šių asociacijų veikloje:
Lietuvos kabelinės televizijos asociacija;
Lietuvos saulės energetikos asociacija;
Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacija;
Personalo valdymo profesionalų asociacija;
Lietuvos atsakingo verslo asociacija.
0
nacionalinės ir regioninės aprėpties TV programos
0
namų ūkių žiūri eterinę televiziją
0
FM radijo programos