side-area-logo

Apie mus

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (Telecentras) – valstybės valdoma akcinė bendrovė, teikianti radijo ir televizijos programų siuntimo, TV reportažų perdavimo, duomenų perdavimo, interneto ir telefonijos paslaugas visoje Lietuvoje. Aukštą Telecentro paslaugų kokybę užtikrina kompetentingi specialistai, pažangiausios ryšio technologijos ir įsiklausymas į klientų poreikius.

Paslaugos

Radijo ir televizijos programų siuntimas, interneto ryšio teikimas, duomenų perdavimo sprendimai ir kitos telkomunikacijų bei IT paslaugos

Komanda

320 savo srities profesionalų, turinčių ilgametę patirtį RTV, telekomunikacijų ir IT sektoriuose

Infrastruktūra

Patikimas ir pajėgus Telecentro tinklas leidžia paslaugas teikti visoje Lietuvoje bei pritaikyti sprendimus individualiems klientų poreikiams

Telecentras šiandien

(2020)

Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – Telecentras) yra akcinė bendrovė, kurios akcijos nuosavybės teise priklauso valstybei, kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Susisiekimo ministro įsakymai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams.

Įmonė dukterinių bendrovių neturi.

Kolegialus bendrovės valdymo organas – valdyba, ją sudaro 4 nariai. Bendrovės veiklai ir administracijai vadovauja valdybos paskirtas generalinis direktorius. Nuo 2013 m. gruodžio Telecentrui vadovauja Remigijus Šeris.

Telecentras yra įtrauktas į strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių sąrašą. Bendrovės aukštųjų bokštų ir stiebų (virš 100 metrų) infrastruktūra leidžia televiziniu signalu padengti beveik 100 proc. Lietuvos teritorijos ir yra tinkamiausia TV ir radijo programų siuntimo bei bevielėms telekomunikacijų paslaugoms teikti.

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų paslaugos įmonėms ir organizacijoms teikiamos su TELECENTRAS prekės ženklu, interneto ryšio paslaugos gyventojams – su MEZON prekės ženklu.

Duomenų perdavimo ir kitas telekomunikacines paslaugas Telecentras teikia naudodamas bevieles LTE ir WiFi (peer-to-peer) technologijas. Bendrovės duomenų perdavimo tinklo infrastruktūra yra universali, pritaikyta visų rūšių informacijos (video, audio, duomenų ir pan.) perdavimui. Patikima ir pajėgi telekomunikacinė infrastruktūra 2016 metų rudenį bendrovei leido įdiegti unikalią pasaulyje ir Europoje išmaniosios televizijos per plačiajuostį 4G LTE tinklą (IPTV over LTE) paslaugą MEZON + TV.

Bendrovė taip pat valdo nacionaliniu mastu unikalų inžinerinį statinį – Vilniaus televizijos bokštą (aukštis 326 m.) – ir jame įsikūrusį restoraną PAUKŠČIŲ TAKAS. Per metus Vilniaus TV bokšte apsilanko per 120 tūkst. lankytojų iš Lietuvos ir užsienio.

Pagrindinis strateginis Telecentro tikslas yra vystyti duomenų perdavimo, radijo ir televizijos siuntimo, radiotechninės įrangos talpinimo, duomenų centrų bei kitas ITT paslaugas ir per tai – didinti bendrovės pridėtinę vertę.

 

AB LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRAS ĮSTATAI

Su Bendrovės įstatais, galiojančiais nuo 2019 m. sausio 11 d., galite susipažinti čia.

 

BENDROVĖS VERSLO STRATEGIJA 2019-2022

2018 m. Bendrovės valdyba patvirtino 2019-2022 metų strateginį veiklos planą, kuris yra parengtas, atsižvelgiant į Telecentro akcininko lūkesčius bei tendencijas telekomunikacijų rinkoje. Su akcininko – Lietuvos valstybę atstovaujančios Susisiekimo ministerijos – lūkesčių raštu galite susipažinti čia.

Planuojamu 2019-2022 m. laikotarpiu Telecentras sieks įgyvendinti šias strategines kryptis:

– Teikti kokybiškas TV ir radijo programų siuntimo paslaugas ir būti strateginiu partneriu televizijos ir radijo signalų siuntimo paslaugų rinkoje;

– Teikti kompleksines ir kartu paprastas vartoti telekomunikacijų ir IT (ITT) paslaugas;

– Efektyviai išnaudoti turimą infrastruktūrą, teikti infrastruktūros nuomos paslaugas;

– Vystyti esamas ir kurti naujas su turizmu ir turiningu laisvalaikiu susijusias pramogines paslaugas Vilniaus TV bokšte.

Bendrovė prioritetai, įgyvendinant strateginius tikslus, yra šie:

– Didinti veiklos efektyvumą ir siekti didesnės kapitalo grąžos;

– Išlaikyti aukštos kvalifikacijos ir motyvuotus darbuotojus papildomai suteikiant jiems mokymus ir karjeros galimybes.

 

VALSTYBĖS PAVESTA KOMERCINĖ FUNKCIJA

Šiuo metu Telecentras teikia LRT radijo ir TV programų siuntimo paslaugą Lietuvos nacionaliniam transliuotojui LRT, remiantis įpareigojimu, nustatytu LRV 2015 m. liepos 1 d.  nutarimu Nr.686 dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo ir televizijos programų signalų elektroninių ryšių tinklais perdavimo visuomenei paslaugų ir paslaugų, kurių reikia Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tinklams teikti ir eksploatuoti, teikimo ir kompensavimo už šių paslaugų teikimą tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo.

Valstybė šiai funkcijai vykdyti skiria biudžeto asignavimus, kurių gavėjas yra VšĮ Lietuvos radijas ir televizija.

320
profesionalių darbuotojų
100000
paslaugų vartotojų
4000
verslo klientų