side-area-logo

Darbo užmokestis

Group of Architects working at project

Darbo užmokestis Telecentre

Visiems bendrovės darbuotojams mokamas pagrindinis darbo užmokestis ir kintama dalis, kuri priklauso nuo individualių ir komandinių darbo rezultatų, remiantis įdiegta Subalansuotų rodiklių sistema (Balanced scorecard).

Įmonė reguliariai dalyvauja darbo užmokesčio rinkos tyrimuose ir siekia, kad bendrovės darbuotojai uždirbtų ne mažiau nei kiti tų pačių kategorijų darbuotojai rinkoje.

Be pagrindinių ir papildomų socialinių garantijų, kurios numatytos Kolektyvinėje sutartyje, Telecentro darbuotojams suteikiame:

  • Reguliarų kompetencijų ugdymą;
  • Bendras kolektyvo šventes dukart metuose;
  • Papildomą sveikatos ir nelaimingų atsitikimų draudimus;
  • Kasdieninį tobulėjimą draugiškame ir profesionaliame kolektyve.

Daugiau informacijos apie atlygio sistemą rasite Telecentro Kolektyvinės sutarties priede Darbo apmokėjimo sistema.

 


Informacija apie darbo užmokestį

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių

 Darbuotojų grupė  2019 m. 2020 m.
12 mėn. II ketv. III ketv.
Darbuotojų skaičius   Vidutinis atlyginimas Darbuotojų skaičius   Vidutinis atlyginimas Darbuotojų skaičius   Vidutinis atlyginimas*
Generalinis direktorius 1 7718 1 7485 1 7550
Aukščiausio lygio vadovai 5 4209 5 4100 5 4057
Vadovai 26 2962 24 3071 25 3182
Technikai ir jaunesnieji specialistai 8 1333 5 1032 5 922
Tarnautojai 10 1178 6 1415 5 1435
Specialistai 220 1696 227 1699 224 1691
Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai 28 1302 27 1689 27 1211
Nekvalifikuoti darbininkai 5 1020 4 1569 4 940
VISO 303 1825 299 1871 296 1812

1 pastaba: į darbuotojų skaičių neįtraukti atleisti darbuotojai ataskaitinio laikotarpio metu.

2 pastaba: 2020 m. II ketv. generaliniam direktoriui išmokėta vienkartinė 19,9 tūkst. metinė premija už 2019 m. rezultatus, neįtraukta į vidurkio skaičiavimą.

3 pastaba: visos sumos pateikiamos eurais prieš mokesčius.