side-area-logo

Darbo užmokestis

Group of Architects working at project

Darbo užmokestis Telecentre

Visiems bendrovės darbuotojams mokamas pagrindinis darbo užmokestis ir kintama dalis, kuri priklauso nuo individualių ir komandinių darbo rezultatų, remiantis įdiegta Subalansuotų rodiklių sistema (Balanced scorecard).

Įmonė reguliariai dalyvauja darbo užmokesčio rinkos tyrimuose ir siekia, kad bendrovės darbuotojai uždirbtų ne mažiau nei kiti tų pačių kategorijų darbuotojai rinkoje.

Be pagrindinių ir papildomų socialinių garantijų, kurios numatytos Kolektyvinėje sutartyje, Telecentro darbuotojams suteikiame:

  • Reguliarų kompetencijų ugdymą;
  • Bendras kolektyvo šventes dukart metuose;
  • Papildomą sveikatos ir nelaimingų atsitikimų draudimus;
  • Kasdieninį tobulėjimą draugiškame ir profesionaliame kolektyve.

Daugiau informacijos apie atlygio sistemą rasite Telecentro Kolektyvinės sutarties priede Darbo apmokėjimo sistema.

 


Informacija apie darbo užmokestį

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių*

 Darbuotojų grupė  2019 m.
  III k. IV k. 12 mėn.
Darbuotojų skaičius  Vidutinis atlyginimas  Darbuotojų skaičius  Vidutinis atlyginimas  Darbuotojų skaičius   Vidutinis atlyginimas*
Generalinis direktorius  1  6 647 1 6541 1 7718
Aukščiausio lygio vadovai  5 4 057 5 3886 6 4175
Vadovai  31 2 799 29 3107 31 2971
Technikai ir jaunesnieji specialistai  9  1 265 9 1181 11 1288
Tarnautojai  11  1 212 10 1133 11 1179
Specialistai  242  1 689 237 1604 282 1657
Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai  34  1 037 32 1185 41 1233
Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai  0  0 0 0 0 0
Nekvalifikuoti darbininkai  5 857 5 1010 7 978
VISO 338  1 752 328 1734 390 1777

Pastaba: darbuotojų skaičius nurodomas su priimtais ir atleistais darbuotojais per ataskaitinį laikotarpį

* įskaičiuota ir vienkartinė metinė premija už 2018 m. rezultatus