Parama ir labdara

Paramos ir labdaros teikimo tvarka

Pagrindinis dokumentas, nustatantis paramos ir labdaros teikimo tvarką AB Lietuvos radijo ir televizijos centre yra Paramos valdymo taisyklės. Šios taisyklės taip pat reglamentuoja atsakingo vidaus organo – Paramos ir labdaros komiteto – darbo organizavimo, sprendimų priėmimo, jų vykdymo ir kontrolės tvarką.

Su Paramos valdymo taisyklėmis galite susipažinti čia.

2023 metais suteikta parama
Paramos gavėjo pavadinimas Suteikimo data Suma, (Eur) Paskirtis 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas (Vilnius Tech) 2023 06 08 4000

Remiantis Paramos valdymo taisyklių 3.1.1.7 punktu suteikta parama Vilniaus Gedimino technikos universitetui (Vilnius Tech) – stipendijos 2 studentams 2023-2024 m. mokslo sezonui

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ („Save the Children Lithuania“) 2023 11 17 500

Remiantis Paramos valdymo taisyklių 3.1.1.10 punktu suteikta parama vaikų globos veiklą vystančiai organizacijai

Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija 2023 12 23  1500

Remiantis Paramos valdymo taisyklių 3.1.8 punktu. Parama Sausio 13-osios laisvės bėgimo Antakalnis – TV bokštas  organizatoriams

2022 metais suteikta parama
Paramos gavėjo pavadinimas Suteikimo data Suma, (Eur) Paskirtis 
Vilniaus m. savivaldybė 2022 01 14 9600

Remiantis Paramos valdymo taisyklių 3.1.1.14 punktu. Parama suteikta perduodant savivaldybei žemės sklypus infrastruktūros (susisiekimo ir inž. tinklų) vystymui

Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija 2022 12 09  1500

Remiantis Paramos valdymo taisyklių 3.1.8 punktu. Parama Sausio 13-osios laisvės bėgimo Antakalnis – TV bokštas  organizatoriams

2. Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ („Save the Children Lithuania“) 2022 12 09 430 Remiantis Paramos valdymo taisyklių 3.1.1.10 punktu suteikta parama vaikų globos veiklą vystančiai organizacijai
2021 metais suteikta parama
Paramos gavėjo pavadinimas Suteikimo data Suma, (Eur) Paskirtis 
Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija 2021 12 18  1500

Paramos valdymo taisyklių 3.1.8 punktas (neformaliojo ir pilietinio ugdymo rėmimas)

Sausio 13-osios laisvės bėgimo Antakalnis – TV bokštas  rėmimas

Asociacija „Panevėžio krašto radijo klubas“ 2021 07 13 300 Paramos valdymo taisyklių 3.1.7 punktas (mokslo ir profesinio tobulinimo rėmimas)
2020 metais suteikta parama
Paramos gavėjo pavadinimas Suteikimo data Suma, (Eur) Paskirtis 
Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija 2020 01 07  1500 Sausio 13-osios laisvės bėgimo Antakalnis – TV bokštas  rėmimas
2019 metais suteikta parama
Paramos gavėjo pavadinimas Suteikimo data Suma, (Eur) Paskirtis 
Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija 2019 01 03  1000 Sausio 13-osios laisvės bėgimo Antakalnis – TV bokštas  rėmimas
VšĮ „Pažaislio muzikos festivalis“ 2019 04 16 5000 Paramos valdymo taisyklių 3.1.4 punktas (kultūros rėmimas)
2018 metais suteikta parama

2018 metais parama ir labdara nebuvo teikiama

2017 metais suteikta parama
Paramos gavėjo pavadinimas Suteikimo data Suma, (Eur) Paskirtis 
Asociacija Pučiakalnės bendruomenė 2017 01 10 14,48 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Šiaulių r. Kužių vidurinė m-kla  2017 01 10  31,86 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia 2017 01 10  225  Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia 2017 01 10  347,54 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Kauno apskrities viešoji biblioteka 2017 01 10  57,92 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčia 2017 01 10  140 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo parapija 2017 01 10  130,33 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Joniškio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia 2017 01 10  127,84 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Kurtuvėnų Šv. Apaštalo Jokūbo parapija 2017 01 10 63,72 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Lentvario Viešpaties Apsireiškimo 2017 01 10  86,89 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Valerijos ir Andrejaus Valuto šeimyna 2017 12 22 50 Daugiavaikės šeimos apsilankymas Vilniaus TV bokšte (pagal Zarasų r. sav. prašymą)
 Sausio 13-osios nukentėjusiųjų draugija 2017 12 22 150 Nukentėjusiųjų nuo sovietų agresijos renginio 2018 01 11 rėmimas
 Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija 2017 12 22 1000 Sausio 13-osios laisvės bėgimo Antakalnis – TV bokštas  rėmimas
2016 metais suteikta parama
Paramos gavėjo pavadinimas Sutarties data Suma Eur Paskirtis
Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija 2015 12 23 2016 12 16 2500 Sausio 13–osios bėgimo rėmimas
Parama (Labdaros ir paramos fondas „Bėdų turgus”) Suteikta interneto paslauga
Kauno apskrities viešoji biblioteka 2015 01 01 695 Parama veiklai kartu su LRTC įrangos talpinimu
Asociacija Pučiakalnės bendruomienė 2008 12 10 174 Parama veiklai kartu su LRTC įrangos talpinimu
Šiaulių rajono Kužių vidurinė mokykla 2007 03 13 382 Parama veiklai kartu su LRTC įrangos talpinimu
Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia 2015 03 20 3093 Parama veiklai kartu su LRTC įrangos talpinimu
Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia 2009 03 10 4170 Parama veiklai kartu su LRTC įrangos talpinimu
N. Akmenės Šv.Dvasos Atsiuntimo bažnyčia 2016 06 06 1487 Parama veiklai kartu su LRTC įrangos talpinimu
Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo parapija 2011 08 04 1564 Parama veiklai kartu su LRTC įrangos talpinimu
Joniškio Švč. Marijo įjimo į dangų 2012 02 08 1534 Parama veiklai kartu su LRTC įrangos talpinimu
Kurtuvėnų Šv.Apaštalo Jokūbp parapija 2012 12 01 765 Parama veiklai kartu su LRTC įrangos talpinimu
Lentvario Viešpaties Apsireiškimo Šv. Mergelės 2013 04 30 1043 Parama veiklai kartu su LRTC įrangos talpinimu
Krepšinio klubas „Skriejantis kamuolys” 2016 02 04 2016 04 27 3000 Parama veiklai
Lietuvos skautų sąjunga 2016 08 22 400 Parama veiklai ir projektams vykdyti
Lygumų Švč. Trejybės parapija 2015 07 31 696 Parama veiklai kartu su LRTC įrangos talpinimu
Medininkų šv.Kazimiero vidurinė mokykla 2016 11 07 290 Parama veiklai kartu su LRTC įrangos talpinimu
Raseinių Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia 2016 04 27 2780 Parama veiklai kartu su LRTC įrangos talpinimu
Molėtų šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia 2016 04 27 1560 Parama veiklai kartu su LRTC įrangos talpinimu
Ariogalos Šv. Archangelo Mykolo parapija 2014 02 01 2780 Parama veiklai kartu su LRTC įrangos talpinimu
Jiezno Šv. Archangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo parapija 2016 05 23 1920 Parama veiklai kartu su LRTC įrangos talpinimu
Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčia 2016 08 22 3000 Parama veiklai kartu su LRTC įrangos talpinimu
VŠĮ Šiauliai plius 2016 05 23 150
VŠĮ  Plento taurė 2016 05 23 1000
Gausių šeimų asociacija 100 Suteikta nuolaida vaikų grupės pakėlimui į bokštą
Lietuvos informatikos, ryšių ir elektronikos bendrija 2016 08 22 1000 Leidybinio projekto „Valstybės ryšių šimtmetis” rėmimas
Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras 2016 10 24 100 Vienkartinė parama veiklai vykdyti