side-area-logo

Parama ir labdara

Paramos ir labdaros teikimo tvarka

Pagrindinis dokumentas, nustatantis paramos ir labdaros teikimo tvarką AB Lietuvos radijo ir televizijos centre yra Paramos ir labdaros komiteto nuostatai. Šie nuostatai taip pat reglamentuoja atsakingo vidaus organo – Paramos ir labdaros komiteto – darbo organizavimo, sprendimų priėmimo, jų vykdymo ir kontrolės tvarką.

Su nauja nuostatų redakcija, kuriai pritarė įmonės valdyba, galite susipažinti čia. Šiuo metu dokumento projektas derinamas su Susisiekimo ministerija.

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2017 metais suteikta parama

Paramos gavėjo pavadinimas Suteikimo data Suma, (Eur) Paskirtis 
Asociacija Pučiakalnės bendruomenė 2017 01 10 14,48 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Šiaulių r. Kužių vidurinė m-kla  2017 01 10  31,86 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia 2017 01 10  225  Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia 2017 01 10  347,54 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Kauno apskrities viešoji biblioteka 2017 01 10  57,92 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčia 2017 01 10  140 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo parapija 2017 01 10  130,33 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Joniškio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia 2017 01 10  127,84 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Kurtuvėnų Šv. Apaštalo Jokūbo parapija 2017 01 10 63,72 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Lentvario Viešpaties Apsireiškimo 2017 01 10  86,89 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Valerijos ir Andrejaus Valuto šeimyna 2017 12 22 50 Daugiavaikės šeimos apsilankymas Vilniaus TV bokšte (pagal Zarasų r. sav. prašymą)
 Sausio 13-osios nukentėjusiųjų draugija 2017 12 22 150 Nukentėjusiųjų nuo sovietų agresijos renginio 2018 01 11 rėmimas
 Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija 2017 12 22 1000 Sausio 13-osios laisvės bėgimo Antakalnis – TV bokštas  rėmimas