side-area-logo

Istorija

Telecentras – didžiausią patirtį telekomunikacijų srityje turinti Lietuvos bendrovė, siunčianti radijo ir televizijos programas bei teikianti duomenų perdavimo paslaugas. Įmonė veiklą pradėjo 1926 m. birželio 12 d., kai pirmą kartą iš Kauno buvo išsiųsti lietuviško radijo garsai. Televizijos programų siuntimo paslaugos buvo pradėtos teikti 1957 m. balandžio 30 dieną. Nuo 2001 metų, greta radijo ir televizijos programų siuntimo, bendrovė pradėjo teikti duomenų perdavimo paslaugas naudodama bevieles technologijas.

1925 – 1955

1926 m. birželio 12 d. Kaune ištransliuota pirmoji radijo programa Lietuvoje

Kaune (Žaliakalnyje) pradėjo veikti pirmoji radijo stotis Lietuvoje, kuri žymi oficialią radiofonijos pradžią Lietuvoje. Radijo studija buvo įrengta tame pačiame radijo stoties pastate, tvirtovės forte ant Vytauto kalno. Iš jos buvo skaitomi pranešimai, naujienos bei orų prognozės iš laikraščių, grojama muzika iš plokštelių.

1927 m. gruodžio 4 d. veiklą pradėjo Vilniaus radijo stotis

Prieš tai kelis mėnesius transliavusi laidas tik nereguliariai, Vilniaus radijo stotis nuo gruodžio 4 d. pradėjo reguliarias laidų transliacijas.

1936 m. gegužės 28 d. veiklą pradėjo Klaipėdos radijo stotis

Siekta kiek įmanoma išlaikyti ir stiprinti lietuviškumą Klaipėdos krašte, kurį Lietuva neseniai buvo atgavusi. Kadangi Kauną blogai girdėjo pajūryje ir visoje vakarinėje krašto dalyje – nuspręsta statyti Klaipėdos radijo stotį.

1946 m. pirmosios radijo laidos užsienio šalims

Pradėtos transliuoti laidos užsienyje gyvenantiems lietuviams (lietuvių kalba). Tais pačiais metais įvestos ir nuolatinės literatūros, vaikų ir jaunimo valandėlės. „Margutis“ buvo pirmoji JAV radijo programa transliuota lietuvių kalba. Pirmosios laidos truko 15 min., vėliau transliuotos 8 val. per savaitę.

1951 m. sausio 7 d. veiklą pradėjo Sitkūnų radijo stotis

Kauno radijo stotis pagal galingumą atsidūrė paskutinėje vietoje, tad kilo būtinybė statyti naują radijo stotį ir ne tik Kaune: to reikalavo politinė, ekonominė bei kultūros ir švietimo situacija. Nuspręsta statyti radijo stotį Sitkūnuose. Būtent Sitkūnų radijo stotis „prabilo“ 1991 sausio 13-osios naktį, nutrūkus radijo ir televizijos transliacijoms iš Vilniaus.

1956 – 1970

1957 m. Vilniuje pastatyta pirmoji ultratrumpųjų bangų DM radijo stotis

Stotis pastatyta Vilniuje, Konarskio gatvėje ir transliavo dvi radijo programas.

1957 m. balandžio 30 d. pradėtos transliuoti pirmosios lietuviškos televizijos programos

„Dėmesio, dėmesio, kalba ir rodo Vilnius. Pradedame bandomąją Vilniaus televizijos studijos programą“. Šiuos žodžius ištarė pirmieji diktoriai Gražina Bigelytė ir Juozas Baranauskas, kai 1957 metų balandžio 30 dieną 19 valandą 45 minutės Lietuvoje prasidėjo televizijos epocha. Ši data laikoma Lietuvos televizijos gimtadieniu. Pirmosios laidos buvo matomos tik Vilniuje.

1961 m. pirmieji tiesioginiai reportažai, naudojant kilnojamąją televizijos stotį

Pastatyta radiorelinė linija Vilnius – Kaunas. Iš Kauno sporto halės bei „Žalgirio“ aikštyno į stotį paklojus koaksialinius kabelius, naudojant kilnojamąją televizijos stotį, jau buvo galima rengti tiesioginius reportažus. Tuo pat metu Lietuvos teritorijoje buvo statoma kita galinga radiorelinė linija Minskas – Vilnius – Kaunas – Ryga – Talinas –Leningradas, ją naudodami programomis keitėsi Vilnius, Leningradas, Talinas, Ryga ir Maskva. Mainams užtikrinti buvo pastatyta galinga radijo stotis Šiauliuose. Šia radioreline linija 1961 m. balandžio 14 d. buvo perduodama Maskvos televizijos laida apie kosmonauto J.A.Gagarino sutikimą Žemėje, ją žiūrėjo milijonai Europos šalių gyventojų. Lietuvos televizijos geografija nuolat plėtėsi.

1965 m. pirmosios radijo laidos užsienio šalims anglų kalba

Pirmąjq laidą girdėjo įvairių šalių gyventojai, tarp klausytojų buvo ir Lietuvos anglų kalbos mokytojos bei jų moksleiviai, kurie mokėsi, kaip apie svarbiausius Lietuvos įvykius kalbėti angliškai. Kaip prisimena Radijo ir televizijos komiteto vyriausiasis inžinierius Henrikas Juškevičius, Maskvai buvo aiškinama, kad jauni lietuviai, gyvenantys užsienyje, jau primiršę lietuvių kalbą, todėl reikia laidų anglų kalba.

1968 m. prasidėjo LTV2 statybos darbai

Statyti kompleksą juodai balto vaizdo televizijai buvo netikslinga. Ryžtasi drąsiam žingsniui: sudaryta Techninio centro vyriausiojo inžinieriaus Mečislavo Buzano vadovaujama grupė. Inžinieriai Tadas Jankovskis, Vytautas Liepinis ir Jurijus Nečiajevskis ėmėsi perdirbti aparatinių ir studijų bloko projektą. Per trumpą laiką iš naujo suprojektuota pagrindinės koncertinės studijos inžinierių aparatinė. Ji praplėsta iškėlus kinoprojekcinę aparatinę. Projektas vėliau buvo pakeistas pritaikant jį spalvoto vaizdo televizijos programų siuntimui.

1970 m. televizijos laidos transliuojamos beveik visoje Lietuvos teritorijoje

Sausio 23 dieną pradėjo veikti Anykščių radijo ir televizijos stotis Viešintose. Nuo šios dienos televizijos laidas galima matyti bemaž visoje Lietuvos teritorijoje. Viešintų radijo televizijos stotyje buvo įrengtas 5 kW galios Čekijoje pagamintas televizijos siųstuvas.

1971 – 2000

2000 – 2010

2011 – …