Lietuvos radijo ir televizijos centras pradėjo įgyvendinti ES remiamą projektą