Vilniaus TV bokšto darbuotojai – krepšinio ambasadoriai