Rugsėjo 21 dieną – būtinoji radijo ir TV siuntimo stočių profilaktika