Baigiamasis konferencijos SEMWO 2011 renginys vyko Vilniaus TV bokšte