Vilniaus TV bokšto rūsyje įrengtas modernus duomenų centras