Vilniaus TV bokšte kovą už laisvę savo piešiniais primena moksleiviai