Nėra pagrindo manyti, kad Telecentro siuntimo kainos pažeistų įpareigojimus