HD programų erą Lietuvoje pradėjo regioninė televizija