Patikrino, ar teisėtai naudojame ir platiname kompiuterių programas