Padėkojo Telecentrui už paramą organizuojant atminimo renginius