Kūrybiniai konkursai skatina moksleivius nepamiršti kovų už laisvę istorijos