Sausio 13-osios minėjimo renginiai Vilniaus TV bokšte