AB Lietuvos radijo ir televizijos centras išlaikė gerus veiklos rezultatus