Telecentras pagerbė 1991 metų sausį gynusius Vilniaus TV bokštą