Telecentro valdyba: R. Šerio sprendimai nesukelia viešų ir privačių interesų konflikto