Vilniaus TV bokštas ir restoranas „Paukščių takas“ funkcionuoja įprastu režimu