Nauja tvarka garantuos tiksliau reglamentuotą bei skaidresnį paramos ir labdaros teikimo procesą