side-area-logo

Vilniaus TV bokšte iškelta didžiausia Lietuvos vėliava