Telecentras pasirengęs konstruktyviai spręsti neįgaliųjų pakilimo į Vilniaus TV bokštą klausimus