Valstybės dienos proga į Vilniaus TV bokštą bus iškelta didžiausia šalies Trispalvė