Dėl smarkaus vėjo Trispalvė į Vilniaus TV bokštą nebus keliama