Iš Telecentro valdybos atšaukta J. Laskauskienė, išrinktas R. Geleževičius