Valstybės dienos proga į Vilniaus TV bokštą keliama didžiausia šalies Trispalvė