Vilniaus televizijos bokštas dalyvavo lazeriniame eksperimente