Švenčiant vasario 16-ąją Vilniaus TV bokšte bus iškelta Trispalvė ir atliktas muzikinis šviesų kūrinys