Ukrainos vaikai lankėsi ir vaišinosi Vilniaus TV bokšte