Rekonstruojamas Vilniaus TV bokštas atveria naują apžvalgos aikštelę