Suspilne (UA:PBC) reiškia padėką už restransliacijas per AM