Vilniaus televizijos bokštas atsiveria menininkams