Vilniaus TV bokšto rekonstrukcijos projektas tęsiamas nestabdant veiklos