Vilniaus TV bokštas pasitinka NATO vadovus specialia šviesine kompozicija