Dėl nusišalinimo priimant sprendimą vykdomame pirkime