Vilniaus TV bokšto rekonstrukcija įpusėjo: taurėje lankytojams atvertos naujos erdvės