Minint įstojimo į ES metines Vilniaus TV bokšte iškelta Europos Sąjungos vėliava