Sausio 24 ir 25 dienomis Vilniaus televizijos bokštas nušvis naujomis spalvomis, taip sveikindamas 698 metų sukaktį švenčiantį Vilniaus miestą, jo gyventojus ir svečius. Šviesų, kintančių pagal muziką, šou bus surengtas kaip jungtinis Vilniaus šviesų festivalio, Telecentro ir radijo stoties M1 kūrybos projektas.

Šviesų ir muzikos šou prasidės sekmadienį, sausio 24 dieną ir tęsis iki pirmadienio, sausio 25 dienos. Šiomis dienomis nuo 18:30 val. kas valandą tiesiogiai per radijo stotį M1 bus transliuojamos populiarios lietuviškos dainos, kurias lydės atitinkamos šviesų instaliacijos ant televizijos bokšto. Sausio 24 d., sekmadienį, muzikos ir šviesų šou bus atliekami pagal grupės „Sisters on Wire“ kūrinį „Mėlyna mėlyna“, ...

Sausio 21 dieną Telecentras kartu su 200 viešojo sektoriaus organizacijų atstovų dalyvavo Skaidrumo akademijos surengtoje nuotolinėje diskusijoje „Dovanų politika: praktiniai taikymo aspektai“. Renginio tikslas buvo pristatyti dovanų politikos naudą, siekiant valdyti neteisėto atlygio, palankumo, išskirtinės padėties ir kitokios įtakos rizikas. Telecentrui atstovavo už korupciją atsakingas pareigūnas Andrius Marcinkevičius. Daugiau apie renginį ir jame aptartas dovanų politikos aktualijas informacijos rasite čia.

Vykstant viešoms diskusijoms dėl 5G ryšio plėtros Lietuvoje, kai kurie operatoriai ir jų kontroliuojamos verslo organizacijos vėl grįžo prie senos temos – aimanavimo, neva valstybė atimanti iš jų dalį dažnių, reikalingų 5G ryšiui diegti. Mat iš viso 400 MHz ruožo 3,5 MHz dažnių juostoje 100 MHz, t. y. ketvirtadalį, numatoma rezervuoti valstybės kritinio ryšio tinklo (VKRT) reikmėms, likusius 300 MHz aukciono būdu suteikti 3 komerciniams operatoriams.

„Telia” interesus atstovaujanti „Infobalt” skelbia, esą  valstybei šie dažniai nereikalingi, suprask, tegul valstybės tarnybos ir toliau naudojasi praeito amžiaus technologijomis ir netrukdo operatoriams pereiti prie naujos kartos ryšio. Šia proga būtina pabrėžti, kad valstybės tarnyboms ...

Telecentrą kalėdiniu laikotarpiu net ir karantino sąlygomis pasiekė keletas verslo dovanų. Kadangi dovanos atkeliavo per kurjerius ir buvo neįmanoma jų iš karto grąžinti dovanotojams, laikydamiesi skaidrumo principo, šias dovanas nuspręsta panaudoti kaip prizus vidiniams įmonės darbuotojų konkursams.

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – „Telecentras“) ir UAB „Bitė Lietuva“ (toliau – „Bitė“) vakar pasirašė sandorio užbaigimo dokumentus, pagal kuriuos „Telecentro“ interneto, duomenų perdavimo ir IPTV verslas, plėtojamas su „„Mezon““ prekės ženklu, nuo 2021 m. sausio 1 dienos perleidžiamas „Bitės“ grupės įmonei UAB „Mezon“.

„Tai svarbus įvykis įmonės istorijoje. Su „Mezon“ sandorio užbaigimu „Telecentras“ išeina iš mažmeninės telekomunikacijų rinkos. „Mezon“ verslo pardavimas, kurio procesas truko beveik 2 metus ir pareikalavo visiško įmonės vadybos komandos atsidavimo,  atveria galimybę  „Telecentrui“ susitelkti į kertines veiklas, taip pat imtis naujų strateginių veiklos sričių“, – teigia „Telecentro“ valdybos pirmininkas Vidas Danielius.

TV ir radijo ...

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – „Telecentras“), reaguodamas į „Telia Lietuva“ bandymus teisinėmis priemonėmis bei ją lydinčiais viešais pareiškimais toliau stabdyti „Mezon“ pardavimo sandorį, pareiškia:

1. Stebina „Telia Lietuva“, tokios stiprios ir, sakytum, profesionalios, organizacijos, desperatiška gynybinė pozicija ir jai pasitelkiami argumentai. Dažniai „Bitei“ nėra parduodami, kaip tikina Telia savo viešuose pasisakymuose. Dažniai yra perleidžiami, kaip gyvo, veikiančio verslo dalis, kartu su tinklo įranga, klientais, darbuotojais ir t.t.

Tiek Lietuvos, tiek ir ES teisė sako, kad dažnių turėtojas turi teisę perleisti turimus dažnius kitiems subjektams, nes toks perdavimas gali būti veiksminga priemonė efektyvesniam dažnių naudojimui užtikrinti.  Tokiam perleidimui netaikoma dažnių ...

Vakar, gruodžio 10 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė „Telia Lietuva” skundą dėl „Bitei” (UAB „Mezon”) perleidžiamų dažnių. Atsisakydamas priimti skundą teismas iš esmės rėmėsi tuo, jog „skundžiamas RRT Įsakymas pareiškėjui Telia Lietuva, AB nesukelia jokių teisinių pasekmių ir nenustato jokių teisių ar pareigų”.

Telecentro vadovo Remigijaus Šerio komentaras:

– Teismo sprendimas tik patvirtina mūsų išsakytą mintį, kad „Telia Lietuva” buvo neteisi, piktnaudžiaudama teise bylinėtis ir siekdama faktiškai vilkinti procesą, o gal net ir sugriauti “Mezon” verslo pardavimo sandorį, kad išlaikytų dominuojančią padėtį Lietuvos telekomunikacijų rinkoje. Tikiu, kad tuo ši negraži istorija pasibaigė, ir mes galėsime sėkmingai užbaigti sandorį numatytais terminais.

Lapkričio 30 d. „Telia Lietuva“ Vilniaus apygardos administraciniam teismui apskundus Ryšių reguliavimo tarnybos  2020-10-28 įsakymą dėl dažnių ruožų iš 2,3 ir 2,5 GHz juostos perleidimo „Bitei“,  „Telecentras“ pareiškia:

1. „Telia Lietuva“  turėjo galimybę per Konkurencijos tarybos ir Ryšių reguliavimo tarnybos viešąsias konsultacijas pasisakyti, teikti pasiūlymus ir pastabas, tiek dėl dažnių perleidimo, tiek dėl verslų koncentracijos. Rinkos reguliatoriai  RRT ir Konkurencijos taryba, išklausę rinkos dalyvių nuomones, įvertinę visas sandorio aplinkybes ir jo pasekmes rinkai bei vartotojams, priėmė subalansuotus sprendimus, t.y. institucijų leidimai nėra absoliutūs. „Bitės“ įmonių grupei yra nustatyti įpareigojimai, susiję su dažniais, užtikrinantys sąžiningą konkurenciją rinkoje.

2. „Telecentras“ pabrėžia, kad teiginiai, neva dažniai ...

Spalio mėn. Telecentro Personalo ir kokybės skyrius vykdė tyrimą, kurio tikslas buvo išsiaiškinti, kaip darbuotojai suvokia ir vertina korupciją darbo ir uždarbinėje aplinkoje.  PKS vadovo Andrius Marcinkevičius teigimu verta pasidžiaugti, kad į klausimą „Ar Jūsų darbovietėje toleruojama korupcija?“ bemaž visi apklausos respondentai  atsakė „Ne“.