Moksleiviams Telecentras pristatė pažangiąsias ryšio technologijas