AB Lietuvos radijos ir televizijos centras (Telecentras) informuoja, kad šį antradienį, vasario 16 dieną, 10 val. į aukščiausią Lietuvos statinį – Vilniaus televizijos bokštą – bus iškelta didžiausia šalyje Trispalvė.

Vėliavos išmatavimai yra  18×30 m, bendras plotas 540 kv. metrų. Vėliavos pakėlimo aukštis – 150 metrų, kėlimo laikas – apie 15 min.

Pirmą kartą didžioji Trispalvė ant Vilniaus TV bokšto suplasdėjo 2018 m. vasario 15 dieną. Kasmet vėliava keliama per svarbiausias valstybines šventes vasario 16, kovo 11 ir liepos 6 dienomis arba švenčių išvakarėse.

“Džiaugiamės, kad didžiausios šalyje vėliavos kėlimas į aukščiausią šalies statinį tapo gražia tradicija ir šventinių renginių Vilniuje sudėtine dalimi”, – ...

2021 m. vasario 5 d. akcininko įsakymu Bendrovės valdybos nepriklausomu nariu išrinktas Kostas Valančauskas, tarptautinės kompanijos “Novartis” Baltijos šalių padalinių “Novartis Baltics” finansų direktorius ir valdybos narys. Daugiau informacijos apie naująjį valdybos narį rasite K. Valančausko Linkedin paskyroje.

Neaudituotais duomenimis AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – Telecentras) 2020 metais dirbo pelningai ir įvykdė numatytą strateginių pokyčių planą.

Nors dalies pajamas generuojančių padalinių veikla dėl karantino apribojimų buvo visiškai  sustabdyta 4 mėnesiams, o kitų  – smarkiai apribota – bendros 12 mėn. pajamos (20,5 mln. Eur) sumažėjo minimaliai – 1,1 proc., lyginant su 2019 m. (20,7 mln. Eur). Sąnaudos (15,3 mln. Eur), užtikrinus deramą jų kontrolę, taip pat augo minimaliai – 0,8 proc., lyginant su 2019 m. (15,2 mln. Eur).  EBITDA (5,4 mln. Eur) sumažėjo 6,9 procento (2019 m. – 5,8 mln. Eur). Metus įmonė baigė uždirbusi 209 tūkst. ...

Programinės įrangos korekcijos, kurias atliko „Samsung Electronics“, nuo šiol leidžia išmaniuosius „Samsung“ televizorius turintiems vartotojams  Lietuvoje pradėti naudotis „HiTV“ – nemokama hibridinės televizijos platforma, kurią plėtoja eterinės televizijos programas siunčianti AB Lietuvos radijo ir televizijos centras („Telecentras“).

Hibridinė televizija (angl. Hybrid Broadcast Broadband Television – HbbTV) sujungia antžeminę nemokamą televiziją su interneto platforma, per kurią vartotojai gali pasiekti televizijų mediatekas, archyvus, ir kitą turinį, platinamą internete. Norint žiūrėti hibridinę televiziją, vartotojams reikia turėti išmanųjų televizorių su aktyvuota HbbTV funkcija, taip pat reikiamo greičio (10 Mbps) interneto ryšį. Šį papildomą turinį vartotojai gali valdyti naudodami standartinį televizoriaus pulteliu. Skirtingai nei interneto protokolo ...

Sausio 24 ir 25 dienomis Vilniaus televizijos bokštas nušvis naujomis spalvomis, taip sveikindamas 698 metų sukaktį švenčiantį Vilniaus miestą, jo gyventojus ir svečius. Šviesų, kintančių pagal muziką, šou bus surengtas kaip jungtinis Vilniaus šviesų festivalio, Telecentro ir radijo stoties M1 kūrybos projektas.

Šviesų ir muzikos šou prasidės sekmadienį, sausio 24 dieną ir tęsis iki pirmadienio, sausio 25 dienos. Šiomis dienomis nuo 18:30 val. kas valandą tiesiogiai per radijo stotį M1 bus transliuojamos populiarios lietuviškos dainos, kurias lydės atitinkamos šviesų instaliacijos ant televizijos bokšto. Sausio 24 d., sekmadienį, muzikos ir šviesų šou bus atliekami pagal grupės „Sisters on Wire“ kūrinį „Mėlyna mėlyna“, ...

Vykstant viešoms diskusijoms dėl 5G ryšio plėtros Lietuvoje, kai kurie operatoriai ir jų kontroliuojamos verslo organizacijos vėl grįžo prie senos temos – aimanavimo, neva valstybė atimanti iš jų dalį dažnių, reikalingų 5G ryšiui diegti. Mat iš viso 400 MHz ruožo 3,5 MHz dažnių juostoje 100 MHz, t. y. ketvirtadalį, numatoma rezervuoti valstybės kritinio ryšio tinklo (VKRT) reikmėms, likusius 300 MHz aukciono būdu suteikti 3 komerciniams operatoriams.

„Telia” interesus atstovaujanti „Infobalt” skelbia, esą  valstybei šie dažniai nereikalingi, suprask, tegul valstybės tarnybos ir toliau naudojasi praeito amžiaus technologijomis ir netrukdo operatoriams pereiti prie naujos kartos ryšio. Šia proga būtina pabrėžti, kad valstybės tarnyboms ...

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – „Telecentras“) ir UAB „Bitė Lietuva“ (toliau – „Bitė“) vakar pasirašė sandorio užbaigimo dokumentus, pagal kuriuos „Telecentro“ interneto, duomenų perdavimo ir IPTV verslas, plėtojamas su „„Mezon““ prekės ženklu, nuo 2021 m. sausio 1 dienos perleidžiamas „Bitės“ grupės įmonei UAB „Mezon“.

„Tai svarbus įvykis įmonės istorijoje. Su „Mezon“ sandorio užbaigimu „Telecentras“ išeina iš mažmeninės telekomunikacijų rinkos. „Mezon“ verslo pardavimas, kurio procesas truko beveik 2 metus ir pareikalavo visiško įmonės vadybos komandos atsidavimo,  atveria galimybę  „Telecentrui“ susitelkti į kertines veiklas, taip pat imtis naujų strateginių veiklos sričių“, – teigia „Telecentro“ valdybos pirmininkas Vidas Danielius.

TV ir radijo ...

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – „Telecentras“), reaguodamas į „Telia Lietuva“ bandymus teisinėmis priemonėmis bei ją lydinčiais viešais pareiškimais toliau stabdyti „Mezon“ pardavimo sandorį, pareiškia:

1. Stebina „Telia Lietuva“, tokios stiprios ir, sakytum, profesionalios, organizacijos, desperatiška gynybinė pozicija ir jai pasitelkiami argumentai. Dažniai „Bitei“ nėra parduodami, kaip tikina Telia savo viešuose pasisakymuose. Dažniai yra perleidžiami, kaip gyvo, veikiančio verslo dalis, kartu su tinklo įranga, klientais, darbuotojais ir t.t.

Tiek Lietuvos, tiek ir ES teisė sako, kad dažnių turėtojas turi teisę perleisti turimus dažnius kitiems subjektams, nes toks perdavimas gali būti veiksminga priemonė efektyvesniam dažnių naudojimui užtikrinti.  Tokiam perleidimui netaikoma dažnių ...

Vakar, gruodžio 10 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė „Telia Lietuva” skundą dėl „Bitei” (UAB „Mezon”) perleidžiamų dažnių. Atsisakydamas priimti skundą teismas iš esmės rėmėsi tuo, jog „skundžiamas RRT Įsakymas pareiškėjui Telia Lietuva, AB nesukelia jokių teisinių pasekmių ir nenustato jokių teisių ar pareigų”.

Telecentro vadovo Remigijaus Šerio komentaras:

– Teismo sprendimas tik patvirtina mūsų išsakytą mintį, kad „Telia Lietuva” buvo neteisi, piktnaudžiaudama teise bylinėtis ir siekdama faktiškai vilkinti procesą, o gal net ir sugriauti “Mezon” verslo pardavimo sandorį, kad išlaikytų dominuojančią padėtį Lietuvos telekomunikacijų rinkoje. Tikiu, kad tuo ši negraži istorija pasibaigė, ir mes galėsime sėkmingai užbaigti sandorį numatytais terminais.

Lapkričio 30 d. „Telia Lietuva“ Vilniaus apygardos administraciniam teismui apskundus Ryšių reguliavimo tarnybos  2020-10-28 įsakymą dėl dažnių ruožų iš 2,3 ir 2,5 GHz juostos perleidimo „Bitei“,  „Telecentras“ pareiškia:

1. „Telia Lietuva“  turėjo galimybę per Konkurencijos tarybos ir Ryšių reguliavimo tarnybos viešąsias konsultacijas pasisakyti, teikti pasiūlymus ir pastabas, tiek dėl dažnių perleidimo, tiek dėl verslų koncentracijos. Rinkos reguliatoriai  RRT ir Konkurencijos taryba, išklausę rinkos dalyvių nuomones, įvertinę visas sandorio aplinkybes ir jo pasekmes rinkai bei vartotojams, priėmė subalansuotus sprendimus, t.y. institucijų leidimai nėra absoliutūs. „Bitės“ įmonių grupei yra nustatyti įpareigojimai, susiję su dažniais, užtikrinantys sąžiningą konkurenciją rinkoje.

2. „Telecentras“ pabrėžia, kad teiginiai, neva dažniai ...