Korupcijos prevencija

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (Telecentras) savo veiklą grindžia nešališkumo, skaidrumo ir nulinės tolerancijos korupcijai principais. Tuo tikslu bendrovėje yra sukurta KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKA (EN versija CORRUPTION PREVENTION POLICY), taip pat nuolat įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės.

Pagrindiniai korupcijos prevencijos principai

Bendrovė, siekdama užtikrinti korupcijos prevenciją, vadovaujasi šiais principais:

 • Darbuotojų netolerancija korupcijai
 • Skaidrumas
 • Atsakingumas
 • Darbo etika

Bendrovės darbuotojai, vykdydami savo funkcijas bei veikdami sąžiningai ir skaidriai, vadovaujasi šiais pagrindiniais principais:

 • Nešališkumas
 • Bendrovės interesų prioritetas
 • Konfidencialumas
 • Teisėtumas

Praneškite apie galimą korupciją!

Rašant pranešimą prašome išsamiai apibūdinti situaciją/įvykį, nurodyti jo padarymo vietą, laiką ir turimą informaciją apie pažeidėją, pažeidimo pobūdį. Bendrovė garantuoja visišką konfidencialumą ir užtikrina bet kokių Jūsų duomenų anonimiškumą. Pateikti asmens duomenys saugomi tik tyrimo metu, vėliau sunaikinami. Pranešėjai gali informaciją pateikti ir anonimiškai, nenurodant savo asmens ir kontaktinių duomenų. Jei pranešėjas paliko savo kontaktinius duomenis, su juo gali būti susisiekta dėl įvykio aplinkybių patikslinimo ir informuojama apie tyrimo rezultatus.

Dovanų ir svetingumo nuostatos

Geriausia padėka mūsų profesionaliems darbuotojams – geras žodis ir bendrovės paslaugų rekomendacija kitiems klientams bei partneriams. Verslo dovanų teikimas bet kuriuo atveju galimas tik tuomet, kai dovanojant nesiekiama įgyti dovaną priimančio asmens palankumo arba padaryti įtaką jo sprendimams.

Šis ir kiti Telecentro dovanų ir svetingumo politikos principai įtvirtinti bendrovėje Korupcijos prevencijos politikos 5 skyriuje.

Bendrovės darbuotojai, priimdami verslo dovanas vadovaujasi šiomis nuostatomis:

 • dovanos / demonstruojamas svetingumas turi būti priimtini verslo santykių palaikymo požiūriu, turi aiškiai išreikštą verslo santykių palaikymo tikslą;
 • dovanų vertė neviršija 30 Eur sumos;
 • laikoma, kad dovana įteikta ne konkrečiam darbuotojui, o bendrovei.

Dovanų, neatitinkančių aukščiau išvardintų principų darbuotojai atsisako ir grąžina jas teikusiam asmeniui.

Su Telecentro Dovanų politikos gairėmis galite susipažinti čia.

Dovanų žurnalas (blankas)

Dovanų žurnalas 2023

Veiklos partnerių elgesio kodeksas

Telecentro Veiklos partnerių elgesio kodeksas (EN versija Code of conduct for partners) yra sudėtinė Bendrovėje vykdomos korupcijos prevencijos dalis. Kodeksas nustato bendrus reikalavimus ir principus, kurie skatina veiklos partnerius (paslaugų ir prekių tiekėjus, darbų rangovus, benros veiklos vykdytojusir kitus partnerius) veikti pagal visuotinai pripažintus skaidraus elgesio standartus.

Telecentro lėšos veiklos viešinimui

Pasirašymo data Sutarties pavadinimas Sutarties šalis Juridinio asmens kodas Pab. data Suma Eur be PVM
2022-12-01 KOMUNIKACIJOS PASLAUGŲ SUTARTIS UAB „Good to know” 305471728 2024-12-01 120000,00
2023-01-24 PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS UAB „Šiaulių apskrities televizija“, 300003017 2023-12-31 11340,00
2023-03-14 REKLAMOS SUTARTIS Nr. R56613 UAB „Verslo žinios” 110682810 2023-12-31 6800,00
2023-07-13 SUTARTIS DĖL REKLAMOS PASLAUGŲ TEIKIMO VšĮ „Promo Events“ 302566199 2023-08-30 2000.00
2024-01-18 SUTARTIS Nr. PAS0011562 UAB „Verslo žinios” 110682810 2024-12-31 9900,00

Už korupcijos prevenciją Telecentre atsakingas  Rizikų valdymo ir prevencijos grupės prevencijos ir rizikų valdymo ekspertas, tel.  +370 (672) 92743, el. p. [email protected]

Pranešimų kanalai ir valdymas

Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo, gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos, informuoja asmenį apie informacijos gavimo faktą asmens nurodytu kanalu.