side-area-logo

Korupcijos prevencija

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (Telecentras) savo veiklą grindžia nešališkumo, skaidrumo ir nulinės tolerancijos korupcijai principais. Tuo tikslu bendrovėje yra sukurta KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKA, taip pat nuolat įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės.

Praneškite apie galimą korupciją!

Rašant pranešimą prašome išsamiai apibūdinti situaciją/įvykį, nurodyti jo padarymo vietą, laiką ir turimą informaciją apie pažeidėją, pažeidimo pobūdį. Bendrovė garantuoja visišką konfidencialumą ir užtikrina bet kokių Jūsų duomenų anonimiškumą. Pateikti asmens duomenys saugomi tik tyrimo metu, vėliau sunaikinami. Pranešėjai gali informaciją pateikti ir anonimiškai, nenurodant savo asmens ir kontaktinių duomenų. Jei pranešėjas paliko savo kontaktinius duomenis, su juo gali būti susisiekta dėl įvykio aplinkybių patikslinimo ir informuojama apie tyrimo rezultatus.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ataskaitos

2018 metų ataskaita

2019 metų ataskaita

2020 metų ataskaita

Dovanų ir svetingumo nuostatos Bendrovėje

Geriausia padėka mūsų profesionaliems darbuotojams – geras žodis ir bendrovės paslaugų rekomendacija kitiems klientams bei partneriams. Verslo dovanų teikimas bet kuriuo atveju galimas tik tuomet, kai dovanojant nesiekiama įgyti dovaną priimančio asmens palankumo arba padaryti įtaką jo sprendimams.

Šis ir kiti Telecentro dovanų ir svetingumo politikos principai įtvirtinti bendrovėje Korupcijos prevencijos politikos 5 skyriuje.

Bendrovės darbuotojai, priimdami verslo dovanas vadovaujasi šiomis nuostatomis:

  • dovanos / demonstruojamas svetingumas turi būti priimtini verslo santykių palaikymo požiūriu, turi aiškiai išreikštą verslo santykių palaikymo tikslą;
  • dovanų vertė neviršija 30 Eur sumos;
  • laikoma, kad dovana įteikta ne konkrečiam darbuotojui, o bendrovei.

Dovanų, neatitinkančių aukščiau išvardintų principų darbuotojai atsisako ir grąžina jas teikusiam asmeniui.

Veiklos partnerių etikos kodeksas

Telecentro Veiklos partnerių elgesio kodeksas yra sudėtinė Bendrovėje vykdomos korupcijos prevencijos dalis. Kodeksas nustato bendrus reikalavimus ir principus, kurie skatina veiklos partnerius (paslaugų ir prekių tiekėjus, darbų rangovus, benros veiklos vykdytojusir kitus partnerius) veikti pagal visuotinai pripažintus skaidraus elgesio standartus.

Už korupcijos prevenciją Telecentre atsakingas Personalo ir teisės skyriaus vadovas Andrius Marcinkevičius, el. p. a.marcinkevicius@telecentras.lt