Spalio mėn. Telecentro Personalo ir kokybės skyrius vykdė tyrimą, kurio tikslas buvo išsiaiškinti, kaip darbuotojai suvokia ir vertina korupciją darbo ir uždarbinėje aplinkoje.  PKS vadovo Andrius Marcinkevičius teigimu verta pasidžiaugti, kad į klausimą „Ar Jūsų darbovietėje toleruojama korupcija?“ bemaž visi apklausos respondentai  atsakė „Ne“.

Vadovaujantis Susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities bendrovių svarbiausių atsparumo korupcijai dokumentų rinkiniu, patvirtintas bendrovės Veiklos partnerių elgesio kodeksas, kuris įsigalioja 2020 m. lapkričio 1 d.

Kodekso nuostatos taikomos bendrovės partneriams, prekių ir paslaugų teikėjams bei jų subrangovams. Būdami Telecentro partneriais fiziniai ir juridiniai asmenys deklaruoja žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimą, sąžiningą mokesčių mokėjimą, konkurencijos ir antimonopolinių įstatymų laikymąsi, griežtą korupcijos, kitų nusikaltimų, teisės pažeidimų draudimą, aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi, visų veiklai reikalingų administracinių leidimų gavimą, procedūrų atlikimą ir kt.

Su Kodeksu galima susipažinti čia.

Šiandien Telecentro vadovo įsakymu patvirtintas Veiklos partnerių etikos kodeksas. Šis dokumentas yra skirtas įmonės paslaugų ir prekių tiekėjams, statybos ir kitų darbų rangovams ir kitiems parneriams. Kodekse veiklos partneriams keliamas reikalavimas gerbti tarptautiniu mastu pripažintas žmogaus teises ir laisves, savo veiksmais prisidėti prie jų apsaugos ir įgyvendinimo, reiškiamas draudimas naudoti neteisėtą vaikų darbą, veiklos partneriai turi laikytis galiojančių vaikų darbo draudimo nuostatų ir netoleruoti jokios priverstinio darbo formos, keliami kiti etiško ir socialiai atsakingo verslo reikalavimai.

Telecentre pradedama darbuotojų apklausa siekiant išsiaiškinti jų nuomonę apie korupciją.  Pasak korupcijos prevencijos pareigūno pareigas einančio Personalo vadovo Andriaus Marcinkevičiaus, darbuotojams pasiūlyta atsakyti į anoniminės anketos klausimus  apie korupcijos reiškinį ir jo apraiškas jų darbo bei gyvenimo aplinkoje.

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – Telecentras)  tęsdamas pasirengimą Vilniaus televizijos bokšto rekonstrukcijai organizuoja rekonstrukcijos projekto pristatymą visuomenei.

Pristatymas įvyks lapkričio 5 d. 16.00 val. nuotoliniu būdu per MS Teams platformą. Žmonės, kuriems ši tema aktuali, gali registruotis, taip pat pateikti klausimus el. paštu a.akstinas@telecentras.lt iki lapkričio 4 d. 17.00 val.

Architektūros studijos PLAZMA projektiniai pasiūlymai jau buvo pristatyti visuomenei 2018 m. gegužę. Poreikis pakartotiniam pristatymui iškilo dėl to, kad aukščiausio šalies statinio rekonstravimo projektas pretenduoja būti įtrauktas į valstybei svarbių ekonominių projektų sąrašą.

Su NEWSEC ADVISERS LT atlikta galimybių studija galima susipažinti čia.

Su PLAZMA projektiniais pasiūlymais galima susipažinti čia.

Susisiekimo ministro Jaroslav Narkevič  įsakymu buvo patvirtintas Susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių ir bendrovių svarbiausių atsparumo korupcijai dokumentų sąrašas. Šiame sąraše Darbuotojų elgesio kodeksas, Atsparumo korupcijai politika, Dovanų politika, Veiklos partnerių elgesio kodeksas. Pasak Telecentro pareigūno, atsakingo už korupcijos prevenciją bendrovėje, Andriaus Marcinkevičiaus, šio dokumentų rinkinio pagrindinės nuostatos bus inkorporuotos į vidines įmonės tvarkas ir leis tiek Telecentrui, tiek kitoms SM reguliavimo srities įmonėms bendrauti ta pačia kalba ir sąvokomis korupcijos prevencijos srityje.

2019 metų rugsėjį startavęs televizijos kanalas lenkų kalba „TVP Wilno“ švenčia savo pirmąjį gimtadienį. Kanalo inauguracijos ceremonijoje dalyvavo Lenkijos ministras pirmininkas Mateušas Moravieckis. „TVP Wilno“  yra matomas Vilniaus mieste, Vilniaus, Švenčionių ir Šalčininkų rajonuose. Taip pat juos turi galimybę matyti dalis Ignalinos, Molėtų, Ukmergės, Širvintų, Vievio, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Alytaus raj. savivaldybių  gyventojų. Sveikiname kolegas ir linkime jiems sėkmės stiprinant kanalo turinį bei plečiant auditoriją.

Daugiau apie „TVP Wilno“ programos laidas informacijos rasite žemiau kitame puslapyje esančiose skrajutėse.

Istorinę Baltijos kelio dieną, rugpjūčio 23 d., 21 valandą Vilniaus televizijos bokštas nušvito Baltarusijos vėliavos spalvomis. Telecentras  ir radijo stotis M-1 ir teigia, kad šia akcija siekę išreikšti vienybės su baltarusiais šiuo svarbiu šaliai momentu.

„Tikime, kad laisvė ir nepriklausomybė yra kiekvienos tautos teisė ir gyvavimo pagrindas. Todėl tokiu Baltarusijai sudėtingu laiku norime parodyti, kad kovoje dėl laisvės gali jausti visapusišką mūsų palaikymą“, –  ta proga sakė radijo stoties M-1 generalinė direktorė Rūta Grušnienė.

„Šia akcija mes solidarizuojamės su visais, kas remia ir skatina demokratijos plėtros procesus Baltarusijoje“ –  komentavo apšvietimo projektą Telecentro komunikacijos vadovas Valdas Kaminskas.

Vilniaus televizijos bokštas  –  itin svarbi ...

Rūpindamiesi klientų ir darbuotojų saugumu bei reaguodami į LR Vyriausybės priimtus sprendimus, informuojame, kad kovo 16 – 30 d. MEZON salonai laikinai nedirbs.

Visas paslaugas bei prekes vartotojai patogiai ir greitai užsisakyti internetu užpildę užsakymo formas mezon.lt puslapyje, Mezon el. įrangos parduotuvėje arba tel. 8 5 216 16 16.

Užsakytos paslaugos ir prekės bus pristatytos į namus nemokamai.

Siekiant valdyti rizikas, susijusias su galimu koronaviruso COVID-19 patekimu į pagrindinį Telecentro objektą – Vilniaus TV bokštą – nuo pirmadienio, kovo 16 d., stabdoma restorano „Paukčių takas“ veikla. Atsiprašome lankytojų, kurių negalėsime aptarnauti.