Vilniaus TV bokšte atidaryta paroda „Ryšininkai – laisvės sargyboje“